U bent hier:

Harmina Plekkenpoel (1751-1890)

Harmina Plekkenpoel wordt katholiek gedoopt op 23-05-1751 in de parochie van Harreveldt/Zieuwent in het gezin van Hendrick te Boekeler op Pleeckenpoel en Aeltjen Berten[1]. Ze is het derde kind en heeft nog een zus Johanna en een broer Harmen. Over haar jeugd weten we niets.

 

https://www.geldersarchief.nl/

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-huirne/I686.php

In 1784 is zij 34 en woont in Hupsel bij Eibergen.[2] Waarschijnlijk is ze daar bij iemand in dienst als meid, of misschien wel op het Olde Hoes. Rond die tijd leert ze Jan Derk ter Heurne, ook wel genoemd Roerdink, kennen. Hij is kort daarvoor weduwnaar geworden[3] en ze trouwen korte tijd later. Is het liefde op het eerste gezicht? Jan Derk is 55 als hij met Harmina trouwt en zij 34. Een huwelijk uit berekening? Wie zal het zeggen.
Het lijkt een gemengd huwelijk, want de hele familie van Jan Derk is Nederduits gereformeerd maar Harmina is rooms-katholiek gedoopt. Haar ouders, oudere zus en broer zijn Nederduits gereformeerd gedoopt. Dat heeft te maken met het feit dat het rooms-katholieke priesters – vanwege de Reformatie - nog tot 1750 verboden was om kinderen te dopen[4]. Jan Derk en Harmina zijn zowel in Eibergen als in Groenlo in de Nederduits gereformeerde kerk in ondertrouw gegaan[5]. Op 26 juni zijn ze getrouwd voor de katholieke kerk in Groenlo.[6]

05.06.1784 den 5 junij - Ingeschreven - Jan Derk Roerdink, weduwenaar van wijlen Aaltjen Roerdink in Eefzele, met Harmina Plekkenpoel, d. van Hendrik Plekkenpoel uit ’t Zuwent, thans wonende in Hupzele onder Eijbergen. Getr. den 27 dito.[7]

De Nederduits Gereformeerde Gemeente te Eibergen geef een attestatie [8]af naar Groenlo en schrijft het huwelijk ook in.

06.06.1784 den 6 junij - op attestatie van Groenlo - Jan Derk Roerdink, weduwenaar van wijlen Aaltjen Roerdink in Eefsele onder Groenlo, met Harmina Plekkenpoel, dogter van Hendrik Plekkenpoel uit het Ziwent, thans wonende in Hupsel onder Eijbergen.
Den 25 junij met attestatie na Grol om te trouwen[9]

Met Jan Derk krijgt ze drie kinderen, zoon Albert (1765-1868) en dochters Aleijda (1787-1830) en Bernardina (1790-1865). Ze wonen op het Olde Hoes.

Beide zussen hadden net als Albert de achternaam te Huirne op Roerdink’. Hun vader Jan Derk had die naam toen hij overleed in 1807.[10]

Harmina overleeft haar man 12 jaar en sterft op 30 december 1819 ’s middags om twee uur in ‘huis no 22 binnen deze Stad’. Dat zal het Olde Hoes geweest zijn.

www.geldersarchief.nl/ img 114

Haar drie kinderen doen aangifte van haar overlijden en tekenen de Memorie van Successie. Hieruit blijkt dat zij geen onroerend goed nalaat en dat de waarde van haar bezittingen beneden de 300 gulden blijft zodat de erfgenamen ook geen belasting hoeven te betalen[11].

 

Bronnen

 

[1]  www.genealogiedomein.nl/R.-K. Statie HARREVELD - ZIEUWENT Doopboek (1735) 1749-1759, p. 3 van 25.
[2] https://www.genealogiedomein.nl/  Nederduits Gereformeerde Gemeente Groenlo - Trouwboek 1772-1785, p. 35 van 44.
[3] www.genealogiedomein.nl/Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO "Dooden Boeck" 1760-1811 Tijdvak 1781-1790, p. 16 van 53.
[4] Th.A,M. Thielen, Geschiedenis van de enclave Groenlo-Lichtenvoorde, Zutphen 1966, p. 159
[5] www.genealogiedomein.nl/Nederduits Gereformeerde Gemeente EIBERGEN Trouwboek 1772-1812 Tijdvak 1783-1793 en Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO Trouwboek 1754-1812, p. 35 van 44.
[6] www.ecal.nu / 0141 Rooms-katholieke Parochie van de H. Calixtus en de H. Maria Moeder Gods te Groenlo, 1750-1980/Huwelijksregisters/18 1767-1808 met achterin: Register van de Broederschap van de Heilige Drie-eenheid, z.j. img 38
[7] www.genealogiedomein.nl/Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO Trouwboek 1754-1812 Tijdvak 1772-1785, p 35 van 44.
[8] Het bewijs van lidmaatschap dat een kerklid meekreeg als hij naar een andere plaats verhuisde of in een andere plaats trouwde.
[9] www.genealogiedomein.nl/Nederduits Gereformeerde Gemeente EIBERGEN Trouwboek 1772-1812 Tijdvak 1783-1793, p. 4 van 25.
[10] www.genealogiedomein.nl/Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO "Dooden Boeck" 1760-1811 (R.B.S. 795) Tijdvak 1801-1811, p. 37 van 60.
[11] www.geldersarchief.nl /Memories van Successie kantoor Winterswijk img 561 van 588/no 1059