U bent hier:

Johanna Geertruida ter Huirene (1871-1946)

Johanna Geertruida is de tweede dochter van Hermanus Hendrikus Huirne en Johanna Hendrieka Hogelugt.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-huirne/I836.php

Zij wordt geboren op 28 februari 1872 op het Olde Hoes, ‘s avonds om 19.00 uur. Haar ouders zijn dan respectievelijk 45 en 38 jaar oud. Ze wordt ingeschreven met de achternaam 'te Huirene'. Ook haar vader Herman ondertekent de geboorteakte met dezelfde achternaam.

www.familysearch.org

Ze heeft drie oudere broers -  Antonius Theodorus, Johannes Theodorus en Hendrik Gradus – en één oudere zus, Aleijda Maria. Later krijgt ze nog een zus, Johanna Maria, en een broer Johannes. Een zusje werd een jaar eerder levenloos geboren. Haar ouders hebben in 1867 ook al een zoon, Grades Johannes verloren. Hij was een jaar oud.

Johanna is naar school gegaan en wel naar de bijzondere meisjesschool. Maria Louisa Bloem[1], een non van het Gesticht van de zusters van Liefde, is daar hoofd der school.
Over Johanna’s verdere leven als jong meisje weten we niets. Ze zal geholpen hebben op de boerderij. We weten wel dat zij naaister[2] is geworden, want in haar huwelijksakte staat dat beroep vermeld, maar of en waar ze dat beroep uitgeoefend heeft is onbekend.

Als ze 27 is trouwt ze met Bernardus te Lintelo (1867-1950), schrijnwerker van beroep. Bernard is geboren in Haaksbergen.
Het jonge stel gaat wonen aan de Mattelierstraat A 206, later 200.[3]
Ze krijgen zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Herman te Lintelo, de tweede zoon en vierde kind, wordt de boezemvriend van Toon Huirne (1905-1959).

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-huirne/I1225.php

Johanna wordt aan het eind van de oorlog ziek en sterft ‘na langdurig lijden’[4] op acht augustus 1946. Op haar bidprentje wordt zij Johanna Geertruida ter Huurne genoemd.
Haar man Bernard sterft vier jaar later in 1950.[5]

 

Bronnen

[1] https://www.genealogiedomein.nl/ Groenlo, Bijzondere meisjesschool, Lijst van schoolgaande kinderen, Geboortejaren 1869 t/m 1874, 1 januari 1881*
 * Model            IGemeente Groenlo       School - Bijzondere meisjesschool
Hoofd der school - Maria Louisa Bloem
LIJST der schoolgaande kinderen boven de zes en beneden de twaalf jaren, op den 1sten Januari 1881.
(Wet van 17 Augustus 1878, Staatsblad no. 127). Art. 80.
Jaarlijks voor 1 Februarij zenden de hoofden der openbare en bijzondere scholen, waar lager onderwijs gegeven wordt, aan burgemeester en wethouders der gemeente eene lijst der bij hen op 1 Januarij schoolgaande kinderen van boven de zes en beneden de twaalf jaren.
De lijst bevat de namen der kinderen met bijvoeging der voornamen, ouderdom en woonplaats.
Gelijke opgave wordt voor gelijk tijdstip aan burgemeester en wethouders gedaan door de huisonderwijzers omtrent de kinderen van dien leeftijd, die van hen onderwijs geniet.

www.ecal.nu Zuster Bloem is geboren in Kerkrade op 28 januari 1829 en in 1855 vanuit Kerkrade benoemd aan de meisjesschool. Zij overlijdt in 1899 te Groenlo.
[2] www.geldersarchief.nl Toegangsnummer:0207 Burgerlijke stand Gelderland, Inventarisnummer: 4564, Aktenummer 15.
[3] www.ecal.nuhttps://www.scherpinbeeld.nl/foto/397/meubelindustrie-lintelo-groenlo/5606/1;https://www.facebook.com/groups/171140093245568/permalink/434793933546848/
[4] Bidprentje Johanna Geertruida ter Huurne
[5] https://www.geldersarchief.nl/