U bent hier:

Thomas Roerdin(ck)

Over  Thomas Roerdin(c)k is veel onzeker. De archieven melden dat ene Jan Roerdinck en zijn vrouw Willemken uit Groenlo op 12 oktober 1690 een zoon laten dopen met de naam Thomas.[1] Maar twee jaar later op 16 oktober 1692 wordtnog een Thomas Roerdin(c)k in Groenlo gedoopt, ook met een Jan als vader, maar nu met moeder Fenneken.[2] Bovendien komt een Thomas voor in de stadsrekeningen van Groenlo. Hij blijkt een huis te bewonen ‘op den Huurscamp’[3] Hierover ontbreken helaas verdere gegevens.

Thomas trouwt met Aaltjen te Venneversloo. Het huwelijk blijft kinderloos. Hij sterft vóór 1753.

[1] Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO Doopboek 1684-1701 Tijdvak 1684-1690
[2] Nederduits Gereformeerde Gemeente GROENLO Doopboek 1684-1701 Tijdvak 1691-1696
[3] www.ecal.nu Stadsbestuur Groenlo - Toegangsnummer 0138 – 419.3.